Patro Eisden Parallax
Patro Eisden naar BAS
info 11 apr. 2020 21:36
Patro Eisden naar BAS photo


Patro Eisden weer naar BAS voor de licentie.

 

Patro Eisden weer naar BAS voor de licentie.

Open brief aan de licentiemanager.

Patro Eisden vernam zonet dat het haar licentie net zoals vorig jaar voor het BAS moet halen. Op vrijdag 3 april werd Patro Eisden opgeroepen voor de licentiecommissie. Een bijeenkomst die via videoconference doorging en dus niet-reglementair werd gehouden. Door de uitzonderlijke omstandigheden waar iedereen vandaag mee geconfronteerd wordt, toonde Patro zich zeer schappelijk hieromtrent. Op de zitting werden 2 van de 35 punten aangehaald, die Patro in zijn tussentijds rapport diende weg te werken. De licentiemanager begon de zitting met het gegeven dat Patro heel wat punten had weggewerkt. Toch kwam de licentiemanager terug op punt 18 en 22 vh tussentijds rapport. Punt 18 hield in dat de licentiemanager aangaf dat de wedstrijdpremies van 5 Patro-spelers niet correct werden aangegeven aan het sociaal secretariaat. Patro Eisden is een club die steeds ter goeder trouw handelt en had net zoals steeds “alles” door gegeven aan het sociaal secretariaat. Na de zitting van vrijdag heeft Patro Eisden onmiddellijk contact genomen met het sociaal secretariaat. Een dag later en na intern onderzoek bevestigde ons sociaal secretariaat dat er een fout gemaakt is geweest door de dossierbeheerder. Patro benadrukt hier begrip voor te hebben en zeer tevreden te zijn over de samenwerking met het sociaal secretariaat Group S. Iedereen maakt fouten. Group S heeft dit onmiddellijk gecorrigeerd. We hebben deze correcties onmiddellijk doorgestuurd naar de licentiemanager en dit samen met een verklaring van Group S. Punt 18 voldaan, ook al was dat in eerste instantie ook het standpunt van Patro Eisden daar het steeds ter goeder trouw gehandeld heeft. Punt 22 ging over de voorschotten RSZ van het eerste en tweede kwartaal. Volgens de club Patro Eisden kon de club beroep doen op de Corona-steunmaatregelen hieromtrent en ging de club er vanuit uitstel te hebben voor deze voorschotten tot 15 december 2020. Dit werd van tafel geveegd door de licentiemanager. Om geen discussie aan te gaan heeft Patro onmiddellijk na de zitting besloten om de mening van de licentiemanager te respecteren en over te gaan tot de betaling van deze voorschotten voor het bedrag van 18579,74 euro. Bewijs van betaling werd zaterdag 4 april verstuurd naar de licentiecommissie en de licentiemanager. Punt 22 voldaan. De licentiemanager liet weten aan onze raadsman dat puur reglementair gezien de licentiecommissie geen rekening moest houden met deze nagestuurde documenten. Iets wat de commissie ook klaarblijkelijk dus gedaan heeft. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden waarin we verkeren en gezien de schappelijkheid die Patro toonde tegenover de commissie, in het feit dat de meeting niet volgens de reglementen verliep, is dit bijzonder kwalijk. Patro Eisden heeft een dossier dat voldoet aan alle eisen en wordt weer verplicht om extra-kosten te maken door naar het BAS te moeten trekken. Patro Eisden kan niets anders vaststellen dan dat dit niets meer te maken heeft met reglementen maar eerder met pertinente onwil van de licentiecommissie en in het bijzonder de licentiemanager Niels Van Branthegem. Patro Eisden werd vorig jaar ook geconfronteerd met dit gedrag en is nooit eerder teruggekomen op een wel zeer merkwaardig voorval de dag dat de club voor het BAS moest verschijnen. De licentiemanager heeft toen op een vreemde en voor ons nog onduidelijke wijze aan vertrouwelijke info geraakt die ex-speler Yassin Gueroui vertrouwelijk aan Sporta had gegeven. Info die onschuldig was maar waar de licentiemanager wel dacht een kluif aan te hebben om de club ook via het BAS geen licentie te laten bekomen, uiteraard veegde de commissie van het BAS dit van tafel. Patro Eisden heeft hieromtrent ook een tijdje geleden terug beslist dit juridisch aan te klagen. Patro Eisden zal zowel de heer De Vos als de heer Van Branthegem hiervoor dagvaarden.
Patro Eisden wijst de heer Van Branthegem en de leden van de commissie op de puinhoop van 1B, clubs die voor familiedrama’s hebben gezorgd maar die wel 12 maanden terug hun licentie verkregen hebben van dezelfde commissie en licentiemanager en vraagt zich openlijk af waarom een amateurclub die steeds ter goeder trouw werkt zo wordt geboycot terwijl profclubs die instaan voor het welzijn van vele gezinnen, onterecht zo blijkt, hun licentie steeds verkrijgen. Patro Eisden stelt tevens vast dat bepaalde amateurclubs uit 2de amateur hun licentie 1ste amateur bekomen met bijna geen aangegeven spelers. Patro Eisden stelt zich de vraag of de licentiecommissie hiermee zwarte uitbetalingen promoot?
Patro Eisden veroordeelt deze schadelijke praktijken van de commissie en zal er alles aan doen om de opgelopen schade, zowel bij de beslissing van vorig jaar, de onduidelijke praktijken tussen de licentiemanager en de heer Dirk De Vos omtrent speler Yassin Gueroui, als de beslissing van vandaag 8 april te verhalen bij de verantwoordelijken hiervan.
Patro zal uiteraard net zoals vorig jaar zijn licentie bekomen voor het BAS en zal de werking van de licentiecommissie en voornamelijk die van de licentiemanager via geijkte wegen in vraag stellen.

Het Patro bestuur.

Deel dit artikel
Team M Pnt
1 Patro Eisden 28 65
2 R.F.C. Liège 27 60
3 Francs Borains 27 51
4 RAAL La Louvière 28 51
5 Olympic Charleroi 28 51
6 R. Knokke FC 28 47