Patro Eisden Parallax

Beste Partner,

Vooraleerst wens ik u te bedanken voor de interesse om na verschillende zeer moeilijke jaren mee in het verhaal te willen stappen met onze traditieclub Patro.

Patro Eisden, al verschillende keren bijna dood geweest, maar altijd en terecht weer opgestaan in al zijn fierheid en er waait een nieuwe, frisse wind door de club. En ja voetbal blijft nu eenmaal de belangrijkste bijzaak in deze wereld.

Sportief zijn er al stappen genomen waar de nieuwe staf zowel technisch als bestuurlijk alleen maar van kon dromen. Het harde werken loont en het hoogst sportieve zal steeds de ambitie blijven van Stijn Stijnen en zijn kern van spelers om als club zeer snel de stap te maken naar 1B en zoals beschreven in het masterplan 1A.

Een lokale club, in een demografisch gebied dat het klappen van de zweep zeer zeker kent, heeft het vertrouwen van partners nodig. Het verleden is wat het is, een mening is altijd zeer vlug gemaakt en graag wil ik jullie meenemen in een verhaal van deze traditieclub met juiste wisselwerkingen, uitgedachte mogelijkheden om samen te werken, kortom een partnerschap dat mee evolueert zoals de club nu bezig is.

De ambitie van Patro is groot, de winnaarsmentaliteit is aanwezig. Om deze ambitie waar te maken hebben we iedereen nodig, spelers, supporters, ouders, jeugd en uiteraard de business partners.

De club is voor een business partner in de lokale regio zeker een meerwaarde. Onze sterkte/zwakte analyse liegt er niet om en het platform Patro Eisden heeft een enorm protentieel, en nu instappen zal op termijn zorgen voor het samen bouwen aan de club die alle supporters en zeer veel mensen in het Maasland zo nauw aan het hart ligt.

Laten we samenwerken aan een toekomst voor Patro, met vertrouwen en samen hard werken als leidraad.